Promocja książki „Co siódmy”

W czwartek 22 marca tutejszy Gminny Ośrodek Kultury gościł Krzysztofa Gołucha, artystę fotografika, laureata wielu prestiżowych nagród w kraju i zagranicą. Wydarzenie to było związane z promocją jego najnowszego albumu „Co siódmy”. Współorganizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach.

Wydawnictwo „Co siódmy” jest podsumowaniem wieloletniej pracy i ważnego etapu twórczości Krzysztofa Gołucha. Temat tej publikacji jest niezwykle istotny, ważny ale zarazem trudny, bo dotyczy człowieka dotkniętego, przez los, niepełnosprawnością. Według statystyk jest to co siódma osoba żyjąca obok nas. Jak możemy zauważyć na co dzień – nie wszyscy jeszcze zdążyli się oswoić z widokiem ludzi niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej.

W spotkaniu uczestniczył również Michał Szalast, który jest kuratorem wystawy towarzyszącej wydawnictwu, jak również autorem tekstu książki.

Organizatorzy serdecznie dziękują za możliwość włączenia się w promocję albumu jak również za możliwość prezentacji dorobku twórczego Krzysztofa Gołucha. Dorobku, który nie tylko zmusza nas do refleksji nad losem ale jednocześnie edukuje i jest dla nas wszystkich swoistym oswajaniem niepełnosprawności.

/-/