Ile za ogrzewanie po wymianie kotła? Podsumowanie ankiet z Gierałtowic.

W latach 2017-2020 Gierałtowicki Alarm Smogowy (GAS) przeprowadził akcje na terenie naszej gminy mające na celu zachętę mieszkańców do zrobienia wielkiego kroku ku czystemu powietrzu, aby zadbać o zdrowie własne oraz bliskich. Projekty takie jak, “Czyste Powietrze” czy dotacje gminne promowane przez GAS, oferowały znaczącą pomoc finansową przy wymianie źródeł ciepła.

Jakie GAS wyciągnął wnioski na podstawie ankiet przeprowadzonych pośród beneficjentów wspomnianych dotacji? Dlaczego warto wymienić kocioł? Czy to się w ogóle opłaca?

Zdecydowana większość mieszkańców gminy Gierałtowice wybrała gaz oraz ekogroszek. Średni koszt wymiany kotła opalanego węglem na system gazowy to koszt ok. 25 500 zł, a na kocioł węglowy ekogroszek to ok. 15 000 zł. Średni wzrost rocznego kosztu ogrzewania po wymianie kotła (bez ocieplenia/termomodernizacji budynku) na gaz wynosi 10% (ok. +107 zł), a na ekogroszek 13% (ok. +335 zł). Ważne, by podkreślić, że ze względu na ostrzejszą zimę, spalanie na przełomie 2020/21 było większe o średnio 18% w porównaniu do lat poprzednich, co znacznie wpłynęło na wyższe koszty ogrzewania w tym okresie niezależnie od źródła ciepła ciepła, i wyniki zostały skorygowane o tą różnicę.

100% ankietowanych mieszkańców wyraziło zadowolenie z wyboru gazu oraz ekogroszku. Obniżony poziom zanieczyszczenia domu oraz otoczenia, czy możliwość utrzymania stałej temperatury domu, to jedne z częściej wymienianych zalet. Ponadto, według ankietowanych, tygodniowy czas obsługi systemu gazowego jest ok. 92%, a ekogroszku ok. 75% krótszy. Ankietowani szczególnie docenili wygodę sterowania alternatywnymi systemami grzewczymi przez internet, która pozwala domownikom na większą swobodę.

Kolejnym popularnym alternatywnym źródłem ciepła w naszej gminie był piec na pellet. On również pozwala na utrzymanie czystości w domu, kotłowni, na uniknięcie skoków temperatury, oraz tygodniowe zredukowanie czasu obsługi o średnio 90% w porównaniu do kotłów opalanych węglem. Koszty ogrzewania związane z pelletem mogą wzrosnąć o ok. 18% (ok. +690 zł) rocznie.

Ostatnim źródłem ciepła, który przez ostatnie lata wybrali mieszkańcy naszej gminy to pompa ciepła – wydajna, nowoczesna oraz zrównoważona alternatywa wobec paliw kopalnych. Wymiana kotła na pompę ciepła wiąże się z ok. 35% obniżeniem kosztów ogrzewania (ok. -1100 zł/rok), znacznym zredukowaniem czasu obsługi (nawet do 0h tygodniowo według ankietowanych) oraz istotnym wzrostem komfortu. Minusem tego jednego z najbardziej ekologicznych oraz przyszłościowych rozwiązań, jest koszt instalacji wynoszący ok. 40 000 zł. Warto jednak wspomnieć, że koszt wymiany źródła ciepła można zmniejszyć przez dotacje gminne (np. PONE) w połączeniu z programem „Czyste Powietrze” i ulgą termomodernizacyjną co pozwala pokryć często większość kosztów inwestycji.

Warto również zaznaczyć, że ocieplenie domu często pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania niezależnie(!) od źródła ciepła, a program „Czyste Powietrze” i ulgą termomodernizacyjna zmniejszają koszt także tej inwestycji.

Powyższe podsumowanie ma “pomóc mieszkańcom ocenić jaka będzie różnica w kosztach ogrzewania po zmianie źródła ciepła. Najlepszym lekiem na obawy są fakty, a te pokazują, że różnica w kosztach ogrzewania nie jest duża, a zalet jest wiele.” – jak spointował lider Gierałtowickiego Alarmu Smogowego, Wojciech Szczypka.

Mamy nadzieję, że powyższe dane oparte na opiniach mieszkańców Gierałtowic pozwolą mieszkańcom naszej gminy i okolicznych miejscowości na świadomy wybór nowych źródeł ciepła. Dziękujemy wszystkim ankietowanym, oraz gratulujemy mieszkańcom, którym już udało się pozbyć kopciuchów (oraz pracownikom UG za dystrybucje ankiet)! Mniejsze zanieczyszczenie powietrza to najcenniejsza inwestycja – w zdrowie naszych rodzin i nas samych.

Przypominamy też, że na podstawie uchwały antysmogowej woj. śląskiego – do końca roku trzeba wymienić kotły pozaklasowe, starsze niż 10 lat!

Autor: Joanna Wiaterek (Gierałtowicki Alarm Smogowy)