Spotkanie dla aktywnych…

Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku od dłuższego czasu współpracuje z Gminą Gierałtowice oraz tutejszym Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie aktywizacji seniorów. W środę 21 września w siedzibie Towarzystwa Miłośników Przyszowic odbyło się spotkanie w ramach projektu „Radość pędzlem malowana”.

Spotkanie w Przyszowicach miało formę zajęć edukacyjnych dotyczących malarstwa i rysunku przeprowadzonych przez panią Urszulę Nocoń z sekcji malarskiej UTW. Zajęcia były połączone z wykładem oraz wernisażem prac malarskich.  Przypomnijmy, że projekt „Radość pędzlem malowana” realizowany jest przez Knurowski UTW przy wsparciu finansowym starostwa powiatowego.