Symbol dla potomnych

3 sierpnia na cmentarzu w Przyszowicach odbyła się uroczystość poświęcona pamięci Ślązaków deportowanych w 1945 roku do ówczesnego ZSRR.

Głównym punktem tego szczególnego spotkania było złożenie do urny ziemi przywiezionej z Donbasu. Postawiono ją na cokole cmentarnego obelisku, który od 1995 roku przypomina odwiedzającym nekropolię o tragedii deportacji. Złożono również kwiaty i zapalono znicze. Uczynili to przedstawiciele samorządu gminy Gierałtowice – wójt Leszek Żogała, w towarzystwie sekretarz Katarzyny Łabarzewskiej oraz reprezentantów gliwickiego koła Ruchu Autonomii Śląska (RAŚ), mniejszości niemieckiej skupionej w DFK Gliwice i Towarzystwa Miłośników Przyszowic. Złożenie ziemi nabrało wymiaru symbolicznego pochówku przyszowiczan, którzy zmarli na zsyłce i ciała ich pozostały w ZSRR, w nieznanych mogiłach. 

/jm/ fot. Jerzy Miszczyk

Informacje na podstawie Wieści Gminy Gierałtowice.