„Szkoła Niepodległej” w Gierałtowicach

8 lutego, w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie, odbyła się gala podsumowująca ogólnopolski konkurs "Szkoła Niepodległej". W gronie laureatów znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny (ZSP) z Gierałtowic.

 

W trakcie gali wręczone zostały certyfikaty potwierdzające zdobycie tytułu „Szkoły Niepodległej”. W imieniu ZSP w Gierałtowicach odebrała go dyrektor tej placówki, Urszula Cieślik. Certyfikatem uhonorowano 214 szkół, natomiast w konkursie uczestniczyło 400 szkół z Polski i zagranicy.
 
Konkurs „Szkoła Niepodległej” zorganizował Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, a patronat nad nim objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem było zachęcenie społeczności szkolnych, a także lokalnych, do aktywnego i twórczego uczestniczenia w obchodach 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 
Powstała specjalna platforma oraz aplikacja, dzięki której szkoły mogły rejestrować się w konkursie i wykonywać zadania w ramach pięciu ścieżek edukacyjnych – wyjaśnia dyrektor Cieślik – W wykonywaniu zadań uczestniczyła cała społeczność szkoły: uczniowie, nauczyciele i rodzice. To sukces wszystkich okupiony kilkoma miesiącami ciężkiej pracy – dodaje i podkreśla – wszystkie działania koordynował nauczyciel historii w naszej szkole, Stefan Duda.
 
Warto przypomnieć, iż w gierałtowickiej szkole opracowano i zrealizowano Program Obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości, którego zwieńczeniem było otwarcie wystawy ze zdjęciami i dokumentami, odnoszącymi się do historii naszej gminy w okresie odzyskiwania niepodległości. Oraz fakt, iż do sukcesu wystawy przyczynili się mieszkańcy wszystkich miejscowości naszej gminy, udostępniając cenne, rodzinne archiwalia. Działania te zostały docenione pozytywną weryfikacją jury konkursu „Szkoła Niepodległej” i uhonorowane przyznaniem certyfikatu.
 
Należy dodać, iż gala wręczenia certyfikatów została połączona z obchodami 100. rocznicy inauguracji Sejmu Ustawodawczego, pierwszego parlamentu niepodległej II Rzeczypospolitej. Z tej okazji zorganizowano konferencję naukową oraz otwarto wystawę „Dobro Rzeczypospolitej Prawem Najwyższym”. Wśród gości byli obecni marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, premier Mateusz Morawiecki, szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, podsekretarz stanu w MEN Maciej Kopeć, prezes IPN Jarosław Szarek, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu oraz dyrektorzy wyróżnionych szkół, nauczyciele, historycy i harcerze.

 

/Na podstawie materiału Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Gierałtowic/