ZAKOŃCZENIE SEZONU RAJDOWEGO

18 sierpnia odbył się ostatni już - w tym sezonie - rodzinny rajd rowerowy po gminie Gierałtowice, w którym wzięło udział ponad 60 osób. 

Tym razem trasa przebiegała przez Chudów, gdzie uczestnicy rajdu mogli zwiedzić „Izbę łod starki” i delektować się barwnymi opowieściami Moniki Organiściok. 

Ze względu na upalną aurę, przerwa na posiłek w ogrodzie chudowskiej parafii sprawiła, że odpoczynek w takim miejscu stanowił podwójną radość.

Warto zaznaczyć, że wakacyjne rajdy w Gierałtowicach cieszą się ogromną popularnością, która z roku na rok jest większa. Tym większe słowa uznania należą się organizatorom i współorganizatorom: Klubowi Abstynentów „Stokrotka”, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gierałtowicach, spółce PGK z Przyszowic.