Będą mierzyć smog

1200 szkół z całej Polski zakwalifikowało się do projektu „ESA dla OSE - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - 1200 czujników smogu”. Wśród nich znalazły się również 2 placówki z terenu Gierałtowic. Zakwalifikowane szkoły z terenu gminy to: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach oraz Szkoła Podstawowa im. Witolda Budryka w Chudowie.
W ramach projektu, w każdej z placówek zamontowane zostaną czujniki smogu i tablice do wyświetlania wyników pomiarów. Oprócz tego, w ramach dwuletniej współpracy projektowej, odbędą się szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów, konkursy oraz dostęp do cennych treści edukacyjnych m.in. kursów i e-lekcji na temat zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu dostępnych na platformie e-learningowej eduESA.
Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość.
Szkoły biorące udział w projekcie ESA są wyposażane w mierniki służące do oznaczania jakości powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności. Uczniowie, wykorzystując dane archiwalne, mogą wykonywać pod kierunkiem nauczycieli własne badania i analizy w korelacji z czynnikami atmosferycznymi.
Bardzo się cieszymy, że Urząd Gminy i obie szkoły skorzystały z zaproszenia jaki wystosował nasz alarm smogowy!
„Zależy nam na edukacji dzieci i młodzieży, (a pośrednio i rodziców) oraz dostarczenie narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza. Pamiętamy o zaangażowaniu wszystkich gierałtowickich szkół w listopadzie 2018, kiedy dzięki dostarczonym przez Polski Alarm Smogowy materiałom dydaktycznym i zaangażowaniu nauczycielek udało się przeprowadzić lekcje o smogu dla ok. 1000 (!) uczniów w naszej gminie. Przypuszczam, że to razem z innymi akcjami naszego alarmu smogowego i Urzędu Gminy oraz zapewnieniu dotacji gminnego PONE i programu „Czyste Powietrze” przełożyły się na wymianę ogromnej ilości kotłów w Gierałtowicach i odczuwalną poprawę jakości powietrza. Teraz liczymy, że udział w ogólnopolskim projekcie ESA dostarczy dodatkowe możliwości dla nauczycieli i uczniów szkół w Chudowie i Paniówkach” – mówi Wojtek Szczypka, społecznik z Gierałtowickiego Alarmu Smogowego/ Polskiego Alarmu Smogowego.
 
info: GAS 
foto: GAS