Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
  • Administratorem serwisu jest – Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, prowadzący działalność pod adresem: 44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7 B, posługujący się numerem identyfikacji podatkowej (NIP):
   969 147 45 95, świadczący usługi informacyjne, promocyjne, reklamowe za pośrednictwem niniejszego Serwisu.
  • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: www.wiesci.gieraltowice.pl
  • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
  • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu.
  • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
  • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 2. Rodzaje Cookies
  • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
  • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
  • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 3. Bezpieczeństwo
  • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
  • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

 4. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
  • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
  • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne mogą wykorzystać pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celach analitycznych.
  • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne mogą wykorzystać pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
  • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne mogą wykorzystać pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

 5. Serwisy zewnętrzne
  • Administrator korzysta z usługi hostingowej realizowanej przez firmę: Undicom.pl Michał Unold, ul. Kościuszki 1c, p. 210, 44-100 Gliwice, NIP: 631-24-14-097.
  • Administrator może korzystać z następujących serwisów zewnętrznych, które niezależnie od Administratora mogą zamieszczać własne pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika – są to:  Google Analytics, Facebook, Twitter, Youtube.

 6. Zarządzanie plikami cookies, prawa użytkownika – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies,  może również w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie
  • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
  • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
  • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.