Młodzi odkrywcy z Chudowa

W zbliżającym się  do końca roku szkolnym 2019/20   osiemnastu uczniów  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie zakończyło udział w  rocznym Projekcie Unijnym - Uniwersytet Młodego Odkrywcy  - zorganizowanym przez Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Celem projektu było pozyskanie  i wykorzystanie potencjału tkwiącego w dzieciach oraz integracja społeczności lokalnej z ośrodkami akademickimi. W projekcie wzięli też czynny udział  rodzice uczniów. Odbyło się  20 warsztatów i 3 wykłady. Warsztaty dla rodziców dotyczyły różnych  problemów  związanych   z funkcjonowaniem młodego człowieka we współczesnym świecie i sposobach radzenia sobie z nimi.

Każdy z młodych uczestników mógł rozbudzać ciekawość poznawczą  oraz rozwinąć swoje zainteresowania i pasje. Ciekawą ofertą projektu była możliwość uczestnictwa  w tutoringu rozwojowym.  Dwoje uczniów naszej szkoły: Katarzyna Pawlas kl. 8 i Igor Wołejszo kl. 6 zdobyli wyróżnienie.

Możliwość zajęć z wykładowcami w uczelnianych laboratoriach badawczych dała możliwość uczniom kreatywnego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych i matematycznych, myślenia naukowego, umiejętności pracy w grupie, umiejętności STEAM, wiedzy ICT oraz umiejętności społecznych. Poprzez uczestnictwo w zajęciach warsztatowych każdy mógł  między innymi dowiedzieć się, dlaczego wyginęły dinozaury, zbudować robota, wyprodukować laboratoryjną tęczę, nauczyć się szyfrować oraz barwić i liczyć komórki pod  mikroskopem.

W ramach projektu odbyły się 4 wycieczki  dydaktyczne  podczas, których młodzi studenci zwiedzili: Hydropolis, Afrykarium, Planetarium, Centrum Nauki   Kopernik, Muzeum Lotnictwa oraz Park Doświadczeń Lema w Krakowie.

Na zakończenie rocznej edukacji prof. Roman Wrzalik wręczył wszystkim studentom indeksy – oczywiście z wszystkimi zaliczeniami.

Udział w projekcie stał się dla 18 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie niezwykłą przygodą i zachętą do dalszego zdobywania wiedzy.

 

Źródło: Szkolny koordynator  projektu –  Gabriela Bednarczyk-Mocek
Zdjęcie: archiwum autorki

Zobacz również: https://us.edu.pl/wydzial/wnst/multimedia/zakonczenie-projektu-umo-smcebi/