Nasze laureatki z nagrodą

Laureatki tegorocznej edycji nagrody „Bene Meritus”, czyli panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gierałtowicach, oficjalnie
odebrały należne im honory podczas uroczystości w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Nagrodę „Bene Meritus” (z łac. „dobrze zasłużony”) ustanowiła Rada Powiatu Gliwickiego dla wyróżnienia cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć, aktywności społecznej, charytatywnej, gospodarczej, kulturalnej,
naukowej, artystycznej, sportowej i innej mającej wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu, a także w uznaniu zasług na rzecz Powiatu Gliwickiego. Przyznawana jest w kategoriach indywidualnej i zbiorowej.
W tym roku wśród docenionych znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich w Gierałtowicach.
Choć laureaci zostali wyłonieni wiosną, oficjalne przekazanie wyróżnień mogło odbyć się dopiero niedawno, jesienią. Ten niezamierzony poślizg w czasie to oczywiście „sprawka” zawirowań pandemicznych…

Uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję odbyła się 21 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Gierałtowickie panie z KGW reprezentowała przewodnicząca koła Gerda Czapelka. W stronę gospodyń popłynęły ciepłe słowa uznania i gratulacje, których w imieniu całej społeczności nie szczędzili starosta Waldemar Dombek i przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Andrzej Kurek.
Potwierdzeniem podziwu były piękne, symbolicznie materializujące wdzięczność, statuetki i dyplomy.
/jm/
Foto: arch. Starostwa Powiatowego w Gliwicach