Nauczyciele odebrali nagrody …

Dzień Edukacji Narodowej tradycyjnie jest już okazją do uhonorowania nauczycieli Nagrodą Wójta Gminy Gierałtowice. W tym roku tę wymierną (bo finansową) nagrodę odebrało dwunastu pracowników dydaktycznych naszych szkół. Wręczał je wójt Leszek Żogała na uroczystym spotkaniu w gminnym ratuszu.

A oto lista tegorocznych laureatów Nagrody Wójta Gminy Gierałtowice: Stefania Michalska – dyr. ZSP w Chudowie, Liliana Łacheta – wicedyrektor ZSP w Chudowie, Agata Szuba-Dyrcz – nauczycielka ZSP w Chudowie, Alina Rajca i Dorota Jęchorek – wicedyrektorki ZSP w Gierałtowicach, Małgorzata Socha i Zdzisława Popiel – nauczycielki ZSP w Gierałtowicach, Małgorzata Wiśniewska – dyr. ZSP w Paniówkach, Karina Karcz – wicedyrektor ZSP w Paniówkach, Anna Sowulewska i Kazimierz Tyc – nauczyciele ZSP w Paniówkach oraz Martyna Pietrzak – nauczycielka ZSP w Przyszowicach.

/j/ fot. J. Miszczyk