Obwodnicą Gliwic przejazd gratis

Punkty poboru opłat na autostradzie A4, w miejscach zarządzanych przez GDDKiA, zlikwidowano pod koniec roku. Przejazd tzw. obwodnicą Gliwic jest bezpłatny. Mimo to niektórzy kierowcy miewają obawy...

Wiem, że na odcinku Gliwice-Sośnica – zjazd w  Kleszczowie (kierunek Wrocław) przejazd jest darmowy. Ale czuję dyskomfort, korzystając z tego odcinka. Co stanie się, kiedy zatrzyma mnie patrol autostradowy
i zażąda okazania e-biletu lub sprawdzi czy posiadam aplikację, np. e-TOOL? – dzieli się swoimi wątpliwościami jeden
z czytelników. Nie jest w tym odosobniony.

Sprawdziliśmy. – Kierowcy pojazdów lekkich (których waga nie przekracza 3,5 tony), korzystający
tylko z  odcinka A4 Kleszczów – Gliwice Sośnica (tzw. autostradowa obwodnica Gliwic), nie mają obowiązku
zakupu e-biletu autostradowego lub korzystania z aplikacji e-TOLL. Przejazd jest bezpłatny.
W przypadku przejazdu tym odcinkiem autostrady z uruchomioną aplikacją e-TOLL, nie zostanie pobrana
opłata za przejazd – zapewnia Departament Poboru Opłat Drogowych Ministerstwa Finansów.
Można więc tym odcinkiem śmigać bez obaw i bez aplikacji, czy e-biletu.
Szerokiej drogi…
/jm/ fot. J. Miszczyk