Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

„Jak szczęśliwa Polska cała”, „Ojczyzno Ty ma”, „Boże, coś Polskę” i kilkanaście innych, równie pięknych, pieśni złożyło się na koncert religijno-patriotyczny w Przyszowicach.

W stulecie odzyskania niepodległości wyśpiewał je, mogący się pochwalić liczącą ponad wiek historią, chór „Słowik”. Powstały w 1912 roku zespół od początku istnienia dawał świadectwo patriotyzmowi i przywiązaniu do wiary. Koncert idealnie podkreślił to chwalebne dziedzictwo kilku pokoleń śpiewaków.

W przyszowickiej świątyni pod wezwaniem św. Jana Nepomucena zabrzmiały pieśni, które w dziejach Polski mają wymiar symboliczny. „My chcemy Boga”, „Z dawna Polski Tyś Królową”, „Bogurodzica” czy „Boże coś Polskę” – nie sposób przecenić ich znaczenia. Wierni, zebrani w kościele, włączali się do śpiewu chórzystów.

Słowik wystąpił pod dyrekcją Barbary Jałowieckiej-Cempury, przy akompaniamencie Joanny Kraciuk. Wiersze i partie solowe zaprezentowali: Bartosz Lokwenc, Kinga Lokwenc, Paweł Skrzypczyk, Stefan Skrzypczyk oraz Agnieszka Lomania i Dorota Lomania. Koncert prowadziły Justyna Karwat i prezes chóru Irena Cziumplik. Honory gospodarza czynił ks. proboszcz Adam Niedziela.

Wśród uczestników koncertu byli mieszkańcy Przyszowic i ościennych miejscowości. Samorząd reprezentował dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Piotr Rychlewski.

/bw/

Foto: Bogusław Wilk