Seniorzy jak złoto

16 listopada w restauracji,, Biały Dom” w Paniówkach spotkali się członkowie Koła Emerytów i Rencistów. Nieprzypadkowo i nader uroczyście. Okazją ku temu było bowiem 50-lecie organizacji.

Minione półwiecze obfitowało w wydarzenia z udziałem seniorów. Wspomnienia ożywiła przewodnicząca Teresa Szołtysek. Stały się doskonałym tłem dla licznych gratulacji i życzeń, które spłynęły w stronę zarządu i członków koła. I świetnym potwierdzeniem zasadności powinszowań. W imieniu wójta i samorządu gminnego kwiaty i list gratulacyjny przekazała sekretarz gminy pani Katarzyna Łabarzewska, z jubileuszową pamiątką i kwiatami przybyła dyrektor GOK Inga Papkala. Z gratulacjami pospieszyli też sołtys Paniówek Bogusław Mryka wraz z małżonką, wiceprzewodniczący Rady Gminy i prezes Towarzystwa Przyjaciół Paniówek Damian Smorz, ks. proboszcz Józef Świerczek i ksiądz-rezydent Sebastian Heliosz. Nader miły, symboliczny, akcent społeczność koła zawdzięcza Iwonie Leszek, właścicielce kwiaciarni w Paniówkach. Pani Iwona jest bardzo serdeczną przyjaciółką organizacji, wspierającą członków finansowo (i nie tylko). Podczas uroczystości każdemu z seniorskich jubilatów sprezentowała po pięknej czerwonej róże. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, były piękne melodie, śpiewy, a także tańce w tym przebojów wygrywanych przez Grzegorza Szymczyka. Gratulujemy jubileuszu i życzymy następnych.

/gok/ foto: archiwum gok/