Sołtysi na nową kadencję 2023-2026

W pierwszej połowie stycznia, we wszystkich sołectwach naszej gminy odbyły się zebrania wiejskie, w trakcie których mieszkańcy wybrali sołtysów na nową kadencję. Niespodzianek nie było. Aż w trzech miejscowościach dotychczasowi sołtysi wybrani zostali ponownie. Jedynie w Chudowie nastąpiła zmiana.

Z reelekcji cieszyli się, zbierając przy tym gratulacje, Maria Hajduk – sołtys Gierałtowic, Bogusław Mryka – sołtys Paniówek i Andrzej Gawlik – sołtys Przyszowic. Natomiast chudowianie na urząd sołtysa wybrali Martę Zaborowską-Gabor. Dodajmy, iż dotychczasowa sołtys, Brygida Wilk-Struglińska, nie startowała w wyborach.

Wybrano także Rady Sołeckie. Ich skład podamy w styczniowym wydaniu Wieści.