„Stokrotka” w Tatrach

W dniach od 30 kwietnia do 5 maja, w miejscowości Małe Ciche odbył się „XXVII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2018”, gierałtowicki Klub Abstynentów "Stokrotka" jak co roku brał w nim udział.

Głównym celem zlotu jest praca nad odbudową i umacnianiem naderwanych przez alkohol oraz inne środki psychoaktywne-więzi rodzinnych.

Uczestniczenie w nim ma także wpływać na poprawę relacji rodzinnych, komunikacji z otaczającym światem i ułatwiać funkcjonowanie w codziennym życiu. Tego typu imprezy są sposobem na propagowanie niealkoholowych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku. To integracja środowisk trzeźwościowych z całej Polski. Okazja do wymiany doświadczeń w działalności na rzecz wielu ludzi i rodzin potrzebujących pomocy. Zlot jest dla wszystkich chcących na nowo zacząć inne, zdrowe, trzeźwe życie.

/M. M-B/