TMP w Akcji Sprzątanie Świata

17 września Towarzystwo Miłośników Przyszowic dołączyło się do Akcji Sprzątanie Świata, do której zachęcił Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice. W akcji brało udział ok 15 osób. Zebrano 9 worków śmieci.

info: Towarzystwo Miłośników Przyszowic

foto: archiwum TMP