Uroki starych cmentarzy …


W przeddzień Święta Zmarłych odwiedziliśmy gierałtowickie cmentarze. Stary, pełen zabytkowych mogił, kryjących prochy gierałtowiczan urodzonych nawet w XVIII i na początku XIX wieku. Nowy cmentarz, a także przylegający do kościoła grób księdza Władysława Roboty – wielkiego patrioty, proboszcza miejscowej parafii w latach 1902-1939 – zamordowanego przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Zdjęcia w galerii.

Fot. J. Miszczyk