Węglowy mecenat

Należy przyznać, że Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) stała się ważnym mecenasem wielu przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych w naszej gminie. Z jej wsparcia chętnie korzystają zespoły szkolno-przedszkolne (ZSP). Najnowszym przykładem jest ZSP w Gierałtowicach, który dzięki darowiźnie Fundacji realizuje programy edukacyjne w szkole podstawowej oraz w przedszkolu.

A oto, co sami piszą na ten temat.

SZKOŁA

Środki finansowe przekazane naszej szkole przez Fundację JSW – na realizację projektu „Zabytkowe kopalnie Górnego Śląska” – przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych. Dzięki temu wzbogaciliśmy bazę szkoły o dziesięć uczniowskich mikroskopów ledowych i mikroskop cyfrowy oraz dwa projektory. Teraz tradycyjne wycieczki zastąpiliśmy wirtualnym spacerem szlakiem zabytków techniki, a zajęcia w oparciu o nowe mikroskopy stanowią źródło fascynujących odkryć i świetną zabawę.

Pandemia wymusza zmiany, powoduje, że dotychczasowe zamierzenia trzeba zweryfikować i dostosować do nowej rzeczywistości.

PRZEDSZKOLE

W bieżącym roku szkolnym Gminne Przedszkole w Gierałtowicach realizowało projekt „Mali odkrywcy”. W przedsięwzięciu wzięły udział trzy najstarsze grupy. W ramach projektu dzieci poznawały otaczający ich świat oraz zjawiska występujące w przyrodzie.

Poprzez udział w warsztatach i eksperymentach zorganizowanych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie przedszkolaki pogłębiły wiedzę o świecie zwierząt i roślin. Ponadto zajęcia uzmysłowiły dzieciom jak bardzo nasze codzienne zachowania i wybory wpływają na stan środowiska naturalnego.

W ramach projektu przedszkole wzbogaciło swoją bazę o pomoce dydaktyczne o tematyce przyrodniczej. Między innymi zakupiono „Magiczny dywan” z programem przyrodniczym i „Małe laboratorium”.

Na zakończenie przedsięwzięcia zorganizowano konkurs „Mały przyrodnik”, podczas którego pięcio i sześciolatki mogły zaprezentować zdobytą wiedzę.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 19 000 zł. 80 procent z tej kwoty pochodziło z darowizny

Fundacji JSW.

Opr. jm, źródło: ZSP Gierałtowice

Foto: arch. ZSP

“Mali odkrywcy” z przedszkola w Gierałtowicach na wycieczce edukacyjnej w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.