Witaj szkoło!

W poniedziałek, 4 września, w szkołach podstawowych zainaugurowano rok szkolny 2023/2024.

W czterech naszych podstawówkach edukację w klasach pierwszych rozpoczęło 183 dzieci. – To o 25 uczniów więcej niż w roku ubiegłym – usłyszeliśmy w gminnym Referacie Edukacji. Najwięcej, bo 60, pierwszoklasistów uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach. – Do klas pierwszych w szkole w Paniówkach chodzi 55 uczniów, w Przyszowicach – 40, a w Chudowie – 28. W sumie utworzono dla nich 10 oddziałów szkolnych – doprecyzowują pracownicy gminnej oświaty.

/jm/ fot. Jerzy Miszczyk, archiwum szkoły w Gierałtowicach, Przyszowicach, Chudowie oraz Paniówkach.

Informacje na podstawie Wieści Gminy Gierałtowice.