Zajączek na bogato!

W Niedzielę Wielkanocną z wizytą zawitał Zajączek! Każdy mały mieszkaniec Gierałtowic otrzymał paczkę ze słodyczami, a najbardziej wytrwali znaleźli jajeczka i cukierki schowane wokół kościoła.

Dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury, Kółka Rolniczego, Sołtysa Marii Hajduk i pań z Koła Gospodyń Wiejskich udało się zorganizować takie przedsięwzięcie dla lokalnej społeczności. Organizatorzy dziękują za liczny udział i wspólną słodką zabawę.

/info i zdjęcia: Facebook Rada Sołecka Gierałtowice, Maria Hajduk/