Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze na nowych zasadach

Od 1 lutego trwa nabór wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Można je składać do końca miesiąca, czyli do 28 lutego.

Gdzie? Rolnicy gospodarujący na terenie gminy Gierałtowice składają wnioski w miejscowym urzędzie gminy, załączając faktury za paliwo (ON) z okresu od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Wcześniej warto zadzwonić do urzędu i upewnić się na jakich zasadach obecnie pracuje. Wszak panuje pandemia i sposób obsługi klientów może ulec zmianie w zależności od aktualnych restrykcji sanitarnych.

Jaki zwrot otrzymają rolnicy? Stawka zwrotu akcyzy za paliwo nadal wynosi 1 złoty za 1 litr zakupionego paliwa. W tym roku został jednak podwyższony limit zwrotu podatku akcyzowego do 110 zł na hektar za wykorzystane paliwo. Także hodowcy bydła dostaną wyższe zwroty. Limit na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP) wzrósł do 40 zł. Przypomnijmy, w roku ubiegłym stawki limitów wynosiły odpowiednio: 100 zł na ha upraw i 30 zł na DJP bydła. Zwroty będą wyższe o 10 zł/ha lub DJP, lecz nie pokryją ciągle rosnących kosztów produkcji – podkreślają rolnicy zrzeszeni m.in. w Polskim Związku Producentów Roślin Zbożowych, który apelował do MRiRW o podniesienie limitu zwrotu akcyzy za paliwo do 126 zł/ha.

Gdzie pobrać formularze wniosków? Dostępne są, wraz załącznikami, na stronie internetowej Gminy Gierałtowice:
bip.gierałtowice.pl/5206/1975/komunikaty.html w zakładce; Komunikaty, w ogłoszeniu pt. „Od 1 lutego producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot akcyzy z ceny zakupionego paliwa”.

/j/