Eliminacje do Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Klang

11 maja w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach odbyły się eliminacje do Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Klang organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.

W przesłuchaniach wzięło udział 18 osób – w kategoriach: szkoła podstawowa oraz gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. W jury zasiedli: przezes Ttowarzyszenia Muzycznego „Mozart” Mirosława Sander, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach Piotr Rychlewski oraz Anna Karwot.

Z roku na rok bardzo wyraźnie poziom konkursu rośnie a uczestnicy Klangu biorą udział w innych konkursach odnosząc sukcesy. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców oraz naradzie jury uzgodniło, że w Konkursie Głównym, który odbędzie się w dniu 8 czerwca w czasie imprezy Śląskie Gody Gminy Gierałtowice udział wezmą następujące osoby:

w kategorii -Szkoła Podstawowa:

Marta Skrzypczyk

Zuzanna Musioł

Emilia Leszczuk

Magdalena Burek

Aleksandra Balbierz

Klaudia Guzera

Dominika Dyrbuś

Julia Małecka 

Anna Laskowska

w kategorii -Gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna:

Justyna Szulim

Amelia Stańczyk

Kaja Tomeczkowska 

Filip Kciuk

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie!