Bliżej historii patriotek ze Śląska

W środę, 25 sierpnia, w przyszowickiej restauracji „U Marije”odbyło się drugie już spotkanie z cyklu „Bliżej historii” - realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Przyszowic, przy wsparciu z budżetu gminy Gierałtowice. Tym razem poświęcone było wspaniałym kobietom, które nie raz i nie dwa dawały dowody męstwa, walcząc w powstaniach śląskich, a swoimi talentami, wiedzą i zaangażowaniem wpłynęły także na przebieg Plebiscytu, i później, na życie publiczne na Śląsku w okresie II RP.

Te nietuzinkowe postaci wydobyły z mroków historii i spopularyzowały dwie znakomite prelegentki: Alina Bednarz oraz Katarzyna Tobór-Osadnik. Dodajmy, panie te mają w swoim dorobku liczne książki i publikacje poświęcone patriotkom ze Śląska. Ich arcyciekawego wykładu, ilustrowanego przeźroczami, wysłuchało blisko stu seniorów z naszej gminy. Temat jednak wart jest spopularyzowania także w szerszym kręgu mieszkańców gminy Gierałtowice. Zachęcamy!

Głównym organizatorem spotkania było TMP, a poprowadził je prezes Andrzej Biskup. Pomocą w jego organizacji i doborze tematu służyła Agnieszka Nowak – dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

jm, foto: Jerzy Miszczyk