DOŻYNKI 2023

Plony zebrane, czas na świętowanie i tradycji kultywowanie. Zarówno rolników, jak i całej naszej społeczności namawiać do tego nie trzeba. Uroczystości dożynkowe odbyły się we wszystkich miejscowościach gminy. Różniły się formą i treścią, ale łączyło je jedno: wdzięczność dla Stwórcy.

BIESIADNIE W CHUDOWIE

„Dożynkowa biesiada – poznaj swojego sąsiada” – to motto przyświecało świętu plonów w Chudowie. Impreza odbyła się w pierwszą niedzielę września na obiekcie LKS Gwiazda Chudów. Gospodarskie honory czyniło miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, wspierane organizacyjnie przez samorząd gminy Gierałtowice i Gminny Ośrodek Kultury. Zabawa zebrała setki uczestników. Zgodnie z przyświecającym jej przesłaniem chętnie nawiązywali nowe znajomości, a dotychczasowe z radością wzmacniali.

GUSTOWNIE W GIERAŁTOWICACH

Piękny ołtarz, efektowna dekoracja przed kościołem, cudna nowa korona, sernik jako dar – wszystko to przygotowane przez KGW Gierałtowice, kwiaciarnię Florini państwa Operskalskich, ogrodnictwo Farmer, ogrodnictwo Tomiczek, cukiernię Czech i Kółko Rolnicze. – Dziękuję przede wszystkim rolnikom, którzy podarowali swoje plony jako dary w podziękowaniu za udane żniwa i zbiory – nie kryje wdzięczności sołtys Gierałtowic Maria Hajduk. Uroczyste nabożeństwo w miejscowej świątyni uświetnił piękny śpiew Chóru Skowronek i honorowa asysta pocztów sztandarowych.

SWOJSKO W PANIÓWKACH

Barwny korowód pod przewodem orkiestry, nabożeństwo dziękczynne za tegoroczne zbiory oraz o błogosławieństwo dla rolników, działkowców, sadowników, ogrodników i pszczelarzy, ponadto obfitująca w atrakcje biesiada w Parku Joanny złożyły się na dożynki sołeckie w Paniówkach. Uwagę setek gości skupiała scena, a na niej m.in. koncerty Orkiestry Dętej OSP Przyszowice pod batutą Mirosława Hajduka, chóru „Cecylia” z gościnnym udziałem chórzystów „Bel Canto” (Chudów), „Słowik” (Przyszowice) i „Skowronek” (Gierałtowice) pod dyrekcją Beaty Stawowy i przy śpiewaczym wsparciu mieszkańców. Liczne jest grono osób i organizacji, które mają swój udział w tak udanym Święcie Plonów. To m.in. Śląska Izba Rolnicza, Kółko Rolnicze w Paniówkach, Koło Gospodyń Wiejskich w Paniówkach, Towarzystwo Przyjaciół Paniówek, Rada Sołecka i sołtys Bogusław Mryka, Ochotnicza Straż Pożarna, samorząd gminy Gierałtowice, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach.

ŻNIWNE PRZYSZOWICE

Podniosłą oprawę miały dożynki parafialne w Przyszowicach. W niedzielę, 10 września, w kościele pod wezwaniem św. Jana Nepomucena zostało odprawione nabożeństwo żniwne w intencji rolników w podziękowaniu za tegoroczne plony. Zebrani w świątyni wierni chwilę zadumy poświęcili też zmarłym rolnikom z Przyszowic, zachowując w pamięci ich wkład dla dobra miejscowości i jej społeczności. Życzymy Wam zdrowia na dalsze lata oraz corocznych bogatych zbiorów i dobrej pogody. Przyszowiczanie dawali temu wyraz tuż po mszy św., kiedy panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich częstowały ich pysznymi ciastami, wypieczonymi z mąki, która jest dziełem pracy rolników.

/Oprac. Bw/ Fot. Bogusław Wilk, Krzysztof Krzemiński, archiwa KGW z Gierałtowic, Facebook KGW z Przyszowic oraz prywatne

Informacje na podstawie Wieści Gminy Gierałtowice.