Gierałtowicki Alarm Smogowy podaje wyniki listopadowych pomiarów

Podsumowanie wyników pomiarów zanotowanych w listopadzie na terenie gminy Gierałtowice. 4 stacje pomiarowe są rozmieszczane wedle określonych wytycznych na wysokości 2,5-3 m, w centralnych punktach poszczególnych sołectw.

Wykonują pomiar jakości powietrza głównie metodą optyczną. Czujniki umieszczone w stacjach pomiarowych zbierają dane dotyczące aktualnych stężeń pyłów i związków chemicznych odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza. Dane te są przekazywane w czasie rzeczywistym do systemu. Następnie system przeprowadza analizę zebranych informacji i wizualizuje je. Wizualizacja ta ma formę aplikacji webowej. Aplikacja jest dostępna w internecie pod adresem www.discovair.pl.

Niestety wyniki pomiarów nie napawają optymizmem. Jak można zaobserwować w Gierałtowicach i Paniówkach w listopadzie tylko w jednym dniu cieszyliśmy się powietrzem dobrej jakości tzn. nie przekroczono dobowej normy stężenia pyłu PM10 (50 ug/m3 – pomarańczowa kreska na wykresie 1). Warto również zauważyć, że średnie stężenia dobowe pyłu PM10 w naszej gminie są wyraźnie wyższe niż te zanotowane przez najbliższą stację GIOŚ zlokalizowaną w Gliwicach przy ul. Mewy. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w większej ilości lokalnych emiterów zanieczyszczeń powietrza na terenach wiejskich.

Oddychamy gorszym powietrzem niż Rybniczanie, Gliwiczanie, Zabrzanie a nawet Krakowiacy. Najwyższe stężenie godzinowe pyłu PM10 (579 ug/m3 – prawie 1200% normy!) odnotowano w Paniówkach dnia 3.11.2018r.

Miejmy nadzieję, że sytuacja w kolejnych miesiącach ulegnie poprawie. Na pewno warto monitorować stan jakości powietrza na bieżąco. Mając informacje o tym, jak będzie kształtowało się zanieczyszczenie powietrza w ciągu najbliższych godzin, możemy zaplanować naszą codzienną aktywność tak, by negatywny wpływ smogu na zdrowie nasze i naszych najbliższych był jak najmniejszy.

Prognoza jakości powietrza, podobnie jak prognoza pogody pomaga tak zaplanować naszą aktywność, aby miała ona możliwie najbezpieczniejszy i prozdrowotny charakter. Szczególnie istotne jest dbanie o możliwie najmniejszą ekspozycję na smog dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych.

Tekst: Magdalena Majka (GAS)