Jubileusz Gospodyń z Paniówek

Koło Gospodyń Wiejskich z Paniówek obchodziło 50-lecie istnienia. Okolicznościowa uroczystość odbyła się w miejscowej restauracji "Rajcula".

To był ten dzień, kiedy gratulacje, życzenia i powinszowania płynęły szerokim strumieniem – od władz samorządowych, powiatowych, od instytucji i organizacji społecznych. Nawet premier rządu RP wystosował list z pozdrowieniami. W imieniu członkiń oraz członków (bo są w kole również mężczyźni) gratulacje odbierała aktualna przewodnicząca – Agnieszka Strzyżewska.

Niezwykle miłą dla wszystkich uczestników uroczystości była obecność gości honorowych – Otylii Krzymyk i Edyty Niemiec, czyli pań, które niegdyś przewodniczyły kołu w Paniówkach.

Szersza relacja – w papierowym wydaniu „Wieści”.