Kreatywne ferie 2024!

Od 8 stycznia ruszają zapisy na poranne zajęcia świetlicowe podczas ferii zimowych. Oferta jest skierowana do dzieci od I do IV klasy szkoły podstawowej i zamieszkujących tren Gminy Gierałtowice.

/info: gok/