Przyszowice

1 listopada odwiedziliśmy szczególne mogiły na cmentarzu w Przyszowicach, między innymi zbiorową - mieszkańców wymordowanych przez armię sowiecką (w styczniu 1945 r.) i grób wyjątkowego żołnierza z Przyszowic, kawalera orderu Virtuti Militari, majora pilota Alojzego Baltazara Drejii, który wsławił się męstwem w Bitwie o Anglię.  

Fot. JM