Na ślepym torze

Od dłuższego czasu jednym z najczęściej poruszanych tematów w naszej gminie jest sprawa przepustowości przejazdów kolejowych. Mieszkańcy gminy skarżą się przede wszystkim na hałas, na długi czas oczekiwania na przejazdach kolejowych oraz częste blokowanie przejazdów przez stojące pociągi, które powodują problemy z dojazdem do szkół i zakładów pracy. 

Urząd Gminy od wielu już miesięcy prowadzi korespondencję z PKP PLK w tej sprawie. Uwzględniając stanowisko Rady Gminy, wójt zwrócił się do PKP PLK S.A. z apelem w sprawie remontu
infrastruktury na linii kolejowej nr 149 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego i podniesienia prędkości rozkładowych.
W związku z występującym coraz częściej problemem nawet kilkugodzinnego blokowania przejazdów kolejowych w Przyszowicach, Urząd Gminy zapytał o możliwość wykonania wydzielonego w nasypie kolejowym przejścia, w formie ciągu pieszo-rowerowego, umożliwiającego bezpieczne przejście pieszych. Poproszono również o weryfikację częstotliwości i długości jego zamknięcia. Dodatkowo zapytano o ewentualny związek pomiędzy szkodami górniczymi a problemami z przejazdem pociągów.
W odpowiedzi Urząd Gminy otrzymał mniej lub bardziej satysfakcjonujące odpowiedzi:
• jako przyczynę blokowania przejazdów podano nieplanowane zatrzymania (utknięcia) ciężkich pociągów towarowych kursujących po linii kolejowej nr 149, która charakteryzuje się niekorzystnym profilem i objętej szkodami górniczymi,
• podkreślono fakt, że na przejazdach kolejowych przestrzegane są zasady pracy określone w „Instrukcji obsługi przejazdów kolejowo-drogowych i przejść Ir-7” oraz „Regulaminie obsługi przejazdu kolejowo – drogowego lub przejścia”,
• przeprowadzone kontrole nie stwierdziły uchybień ze strony pracowników Zakładu Linii Kolejowych
• rozważana jest możliwość finansowania prac na problematycznym odcinku linii kolejowej nr 149, jednakże ostateczne potwierdzenie finansowania może nastąpić dopiero po zakończeniu projekcji nowej perspektywy finansowej,
• problem będzie analizowany i w możliwie najszybszym czasie będą podejmowane kroki zmierzające do niwelacji problemu,
• nie planuje się wykonania przejścia w ciągu ul. Wolności, jednak przewidywane jest podniesienie prędkości rozkładowych na tym odcinku toru kolejowego, co powinno spowodować
poprawę płynności ruchu kolejowego i przyczynić się do zniwelowania utrudnień związanych z zatrzymywaniem się pociągu.
I tak wymiana korespondencji trwa, a problemy się nie skończyły i cały czas generują zagrożenie w ruchu drogowym i pieszym.

/info: UG/

/fotografia pochodzi z profilu: Razem dla Przyszowic/FB
*) tytuł i nadtytuł pochodzą o redakcji