Narodowe Święto Niepodległości

Obchody 11 listopada rozpoczęły się uroczystą mszą w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie wszystkie poczty sztandarowe wraz z Wójtem Gminy Leszkiem Żogała, Sekretarzem Gminy, w-ce przewodniczącym Rady Gminy, przedstawicielami Rady Powiatu, pracownikami Urzędu Gminy,  dyrekcją Szkoły, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, sołtysami , delegacją różnych organizacji i harcerzy, chórem Skowronek z Gierałtowic udały się pod pomnik Powstańców Śląskich i Kombatantów Ruchu Oporu w Gierałtowicach. 

Po przybyciu wszystkich delegatów pod pomnik, uroczyście przywitała dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury- Inga Papkala. Następnie chór „Skowronek” zaśpiewał Hymn Polski pod batutą Beaty Stawowy wraz z pozostałymi uczestnikami. Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Wójt Gminy Gierałtowice w swym krótkim przemówieniu podkreślił, jak ważne są obchody Święta Niepodległości oraz o znaczeniu wolności naszej ojczyzny. Kwiaty i znicze złożono również pod pomnikiem powstańców w Przyszowicach. Było bardzo uroczyście. W południe rozpoczęła się w Przyszowicach Impreza Niepodległościowa na Orientację, która została zorganizowana przez 79 Drużynę Harcerską. Na zakończenie obchodów pod zamkiem w Przyszowicach o godzinie 15-ej odbyło się ognisko, gdzie zgromadzone osoby śpiewały pieśni patriotyczne. Oprawę muzyczną zapewnili Mirosław Hajduk i harcerze. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólne świętowanie.

/info: GOK/foto: K. Krzemiński i M. Matuszczyk/