OSP Gierałtowice w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

W środę 31 sierpnia w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gierałtowice odbyło się spotkanie w sprawie włączenia tutejszej jednostki OSP w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Główną intencją spotkania było podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Gierałtowicach reprezentowaną przez jej prezesa Damiana Slanego, Gminą w Gierałtowice reprezentowaną przez wójta Leszka Żogałę oraz Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach st. bryg. mgr inż. Romanem Klechą. 

Włączenie do KSRG – jest bez wątpienia przełomowym momentem w ponad 130. letniej historii OSP Gierałtowice. Stanowi to nie tylko uhonorowanie wysiłków strażaków i samorządu na rzecz ochrony ludności ale przede wszystkim jest potwierdzeniem wysokich kompetencji, wyszkolenia oraz dobrego wyposażenia tutejszej jednostki.

/-/

Zdjęcia: Piotr Rychlewski