Przy muzyce o historii

W czwartek 16 września odbyło się trzecie spotkanie w ramach cyklu „Bliżej historii” przygotowanego przez Towarzystwo Miłośników Przyszowic przy wsparciu środków z budżetu Gminy Gierałtowice. W miejscowej restauracji „U Marije” zebrali się członkowie towarzystwa aby porozmawiać i powspominać o przyszowickich muzykantach.

Okazuje się, że muzykowanie w Przyszowicach ma bogatą historię. Działały tu orkiestry i zespoły, w których doświadczenie zdobywało wiele, znanych w lokalnym środowisku, osób. Gośćmi honorowymi czwartkowego spotkania byli panowie: Jerzy Cwelung, Mirosław Hajduk, Henryk Mandrysz, Kazimierz Pawlas, Paweł Skorupa oraz Manfred Sobota. Natomiast krótką pogadankę na temat przyszowickich orkiestr wygłosił Edward Pyka.

Spotkanie stało się okazją nie tylko do wspomnień dotyczących lokalnej historii ale również do wspólnego muzykowania.

/-/