Przybywa nas …

11 926 - tylu mieszkańców liczyła gmina Gierałtowice w ostatnim dniu 2020 roku. To o 30 osób więcej niż w roku 2019 - wynika z danych opracowanych przez miejscowy Urząd Stanu Cywilnego (USC).

Co ciekawe – wzrost populacji, choć znacznie skromniejszy, niż latach ubiegłych, nastąpił pomimo tzw. ujemnego przyrostu naturalnego (-21) w roku 2020, czyli sytuacji, w której liczba zgonów była wyższa od narodzin. Wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy jest migracja ludności na nasze tereny, co od lat wpływa na wzrost liczby mieszkańców i potwierdza tezę, że gmina Gierałtowice jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.

Zachęcamy do zapoznania się z tabelami dotyczącymi sytuacji demograficznej naszej gminy, które opracowaliśmy na podstawie materiałów udostępnionych przez USC w Gierałtowicach, z siedzibą w Przyszowicach. W danych dotyczących roku 2020 warto zwrócić uwagę na wysoką liczbę zgonów – zmarły 142 osoby.To niestety rekordowa liczba w ostatniej dekadzie. Wysoka śmiertelność w roku 2020 – naznaczonym pandemią koronawirusa – dotyczy nie tylko gminy, ale też regionu i całego kraju. W minionym roku w Polsce zmarło ponad 480 tys. Osób – najwięcej od zakończenia II wojny światowej. Dla porównania w roku 2019 zgonów było ponad 401 tys. – dane z Rejestru Stanu Cywilnego, udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji. Więcej na temat demografii w papierowym wydaniu “Wieści”.

jm, źródło USC Gierałtowice
Ingografika: jm