Rok 2019 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowicach

Początek roku to zawsze czas na podsumowania. 1 lutego w sali sesyjnej UG Gierałtowice odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Gierałtowice. Zebranie otworzył i poprowadził Prezes OSP Alfred Kubicki. Po zaprezentowaniu sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej a także po przedstawieniu projektu planu działań na rok 2020 zarząd otrzymał absolutorium.

W trakcie spotkania Naczelnik OSP Damian Slany podsumował działalność jednostki na multimedialnej prezentacji.  Miniony rok okazał się czasem wytężonych działań ratowniczych, pomimo wielu interwencji, nie zabrakło nam zapału i dalszej mobilizacji do działań, szkoleń a także pozyskiwania kolejnych środków finansowych na rzecz rozwoju lokalnej sztuki pożarniczej.
Mając dobre narzędzia do pracy, wykwalifikowanych strażaków – ratowników i solidne oparcie w was drodzy Partnerzy, którego zwieńczeniem jest nowo zakupiony sprzęt, możemy być spokojni o dalszy rozwój naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – mówił.

Należy podkreślić, iż jednostka OSP Gierałtowice była alarmowana do działań w 2019 roku  aż 84 razy to wzrost o 26 razy względem roku 2018. Najwięcej podejmowanych wyjazdów przeprowadzonych zostało na terenie Gminy Gierałtowice – sołectwo Gierałtowice, kilkukrotnie interweniowano na terenie miasta Knurów oraz sołectwa Przyszowice, a także jeden raz na terenie miasta Gliwice. Nie obyło się również bez ćwiczeń było ich aż 20, w trakcie spotkań  konserwowano też powierzony sprzęt. Całkiem niezłą formę zaprezentowali strażacy podczas zawodów sportowo – pożarniczych seniorów oraz „młodzieżówek”.  Po rozegraniu ćwiczenia bojowego oraz sztafety drużyna uplasowała się na drugim miejscu w kategorii mężczyźni – seniorzy.  

W ubiegłym roku mogliśmy widzieć przedstawicieli OSP podczas wielu wydarzeń zarówno na terenie naszej gminy, powiatu, oraz gościnnie na terenie województwa Opolskiego. M.in.: zabezpieczenie przejazdu kolarzy biorących udział w TourDePologne, zabezpieczenie i udział w finale WOŚP sztab Gierałtowice, przejazd w korowodzie podczas miejskiego i powiatowego dnia Strażaka w Gliwicach, Fire Truck Show w Główczycach / woj. Opolskie.

Sprawozdania poszczególnych komisji odczytali: Skarbnik OSP Ryszard Ciupka – Sprawozdanie Finansowe, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Beata Pitsz, która podsumowała działalność OSP i wykonanie zadań na rok 2019 , oraz kolejno komisje: skrutacyjna, uchwał i wniosków, mandatowa. Wolny głos zabrali również:  były Wójt Gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, Sołtys Sołectwa Gierałtowice  Gerda Czapelka, Prezes Kółka Rolniczego Gierałtowice  Andrzej Czapelka, Dyrektor GOK Gierałtowice Piotr Rychlewski, Przedstawiciel Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Sierantowicz – który zaprezentował „nowinki technologiczne” instalowane na terenie gminy Gierałtowice (m. in, stacje meteo).

Gośćmi spotkania byli także: Dyrektor ZSP Gierałtowice Urszula Cieślik, Przedstawiciel Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Sierantowicz,  Ks. Marek Sówka – proboszcz parafii pw. M. B.Szkaplerznej w Gierałtowicach. Na zebraniu obecni byli również strażacy seniorzy: Józef Spyra, Alfons  Grychtoł, Józef Grychtoł.