Stan powietrza w Gminie Gierałtowice w styczniu 2020

Średnio w Gminie Gierałtowice przez 23 dni stycznia oddychaliśmy zanieczyszczonym powietrzem. W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się mieszkańcy Paniówek, gdzie powietrze było zanieczyszczone aż przez 30 dni. Uwzględniając jednodniową awarię systemu pomiarowego - wartość ta stanowi 100% mierzonego czasu!

Najlepiej wypadły pomiary zebrane przez stację w Gierałtowicach na ul. Granicznej – powietrze było tam zanieczyszczone przez 12 dni.

Najwyższe średnie dobowe stężenie pyłu PM10 dla całej Gminy wyniosło w styczniu 157 μg/m³, co stanowi 314% dopuszczalnej w Polsce normy.

Najwyższą wartość średniego dobowego stężenia odnotowano w Paniówkach: 209 μg/m³, a najniższą w Chudowie: 117 μg/m³ (przekroczenia normy odpowiednio na poziomie 418% i 234%).

Najwyższe chwilowe stężenie PM10 odczytał czujnik w Paniówkach 16 stycznia o godz. 23:00 – był to odczyt o wartości 523,45 μg/m³, co odpowiada przekroczeniu normy o 1046,9‬%.

Sołectwa naszej Gminy plasują się w czołówce miejscowości o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, z którymi porównujemy wyniki. Znacznie lepiej wypadają Gliwice, Rybnik, Zabrze i Żywiec.

W dniach od 3 do 22 stycznia na boisku szkolnym w Gierałtowicach ustawiony ambulans pomiarowy GIOŚ, który niezależnie od stacji DiscovAir, mierzył jakość naszego powietrza. Zebrane przez aparaturę GIOŚ wyniki będą dostępne do wglądu w marcu.

foto: Anna Nowak