Stypendia dla najlepszych uczniów

Stypendia Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięcia w minionym roku szkolnym (2020/2021) zostały już rozdane. W sumie otrzymało je 46 uczniów i absolwentów naszych szkół podstawowych.

Aktualni uczniowie podstawówek odebrali stypendia w czasie uroczystości zorganizowanych we własnych szkołach. Natomiast absolwenci w trakcie spotkania z wójtem Leszkiem Żogałą, które odbyło 14 października w gminnym ratuszu. Uczestniczyli w nim także: Małgorzata Szczęsny – kierowniczka Referatu Edukacji i Zdrowia UG oraz rodzice absolwentów.

Warto przypomnieć, iż kryteria otrzymania stypendium są wysokie. To między innymi średnia ocen nie mniejsza niż 5,50 dla uczniów klas VII-VIII oraz średnia 5,80 dla uczniów klas IV-VI. Do otrzymania stypendium uprawnieni są również laureaci i finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych organizowanych przez MEN oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.

Na zdjęciu absolwenci klas ósmych (laureaci stypendium) w towarzystwie wójta Leszka Żogały oraz kierowniczki Ref. Edukacji, Małgorzaty Szczęsny (druga z prawej).

/j/