Upamiętnili 100. rocznicę powrotu Śląska do Polski

W Gierałtowicach odbyły się uroczystości upamiętniające wyjątkowo okazałą, bo 100. rocznicę powrotu części Górnego Śląska do Polski. Z tej okazji w czwartek, 2 czerwca, pod „Dębem Pamięci” na skwerze obok gminnego ratusza, uczniowie miejscowej szkoły odśpiewali „Nie damy Śląska”. Świadkami tej chwili było kilkudziesięciu mieszkańców, także z innych miejscowości naszej gminy.

Część druga rocznicowego bloku odbyła się w budynku szkolnym. Głównym punktem była prelekcja prof. UŚ, Macieja Fica, pt. „Odłożona niepodległość. Droga części Górnego Śląska do Polski 1919-1922″. Nie zabrakło programu artystycznego. Wystąpiły w nim połączone chóry Skowronek z Gierałtowic i Słowik z Przyszowic, także chór SP z Gierałtowic oraz uczniowie deklamujący okolicznościowe wiersze. Obie części uroczystości, z mikrofonem w dłoni, prowadziła Janina Cicha-Rożek.

Wydarzenie wspólnymi siłami zorganizowali: Koło Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach, ZSP w Gierałtowicach, GOK oraz Gmina Gierałtowice. Część muzyczną rocznicowych obchodów przygotowała dyrygentka chórów Beata Stawowy, natomiast literacką polonistki miejscowej podstawówki: Tatiana Kowalska i Katarzyna Górka.

jm, fot. Jerzy Miszczyk