Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Wakacje przeminęły, ale miłe wspomnienia pozostaną na długo. Uczestnicy letnich zajęć świetlicowych pod egidą Gminnego Ośrodka Kultury z uśmiechem będą wracać do wspólnych spędzonych chwil.

Oferta przygotowana przez GOK była bardzo urozmaicona i ciekawa. W każdej świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury odbywały się zajęcia plastyczne, spacery, turnieje, gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu. Sporo działo się również popołudniami. W każdym sołectwie prowadzone były popołudniowe zabawy plenerowe, gdzie dzieci uczestniczyły w zawodach zręcznościowych, puszczały bańki, malowały kredą. Słodkie zakończenie watą cukrową uświetniło całą zabawę.

/gok/ Fot. archiwum GOK Gierałtowice

Informacje na podstawie Wieści Gminy Gierałtowice.