Włodzimierz Gwiżdż nowym starostą gliwickim

W trakcie czwartkowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego (27 października) radni, w głosowaniu tajnym, wybrali nowego starostę powiatu gliwickiego. Został nim knurowianin, Włodimierz Gwiżdż. Wybrano też (w głosowaniu tajnym) Zarząd Powiatu Gliwickiego. Wicestarostą został Adam Wojtowicz (funkcję tę pełnił do tej pory w obecnej kadencji), natomiast członkiem zarządu został Józef Kruczek. 

Powodem wyborów była rezygnacja ze stanowiska dotychczasowego starosty Waldemara Dombka, którą radni przyjęli na tej samej sesji.

Fot. Starostwo Powiatowe. Na zdjęciu Nowy Zarząd Powiatu – w środku starosta Gwiżdż, z lewej – wicestarosta Wojtowicz.