Z jeżem za pan brat

Wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach to nie tylko zabawa i integracja ale również poznawanie świata, takim ciekawym akcentem były spotkania zorganizowane we współpracy z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice. 22 i 25 lipca w Świetlicach GOK gościły Agata i Alicja Kloczkowskie z fundacji Pracownia Edukacji Żywej. 

Dzieci, dzięki warsztatom poznały zwyczaje jeży. Aby lepiej to zrobić  porównywały siebie do tych zwierzątek. Robiły to według przygotowanej wcześniej tabeli, w której znajdowały się takie informacje jak: liczba uderzeń serca na minutę, długość kroku, wędrówka dobowa, waga w lecie, waga zjadanego pokarmu. Starały się również zrobić roślinną miksturę i odwzorować zapachy jakie odczuwa jeż. Trenowały zmysł słuchu oraz ustalały jeżowe menu.  Na końcu zrobiły bardzo ciekawe książeczki w kształcie jeżyków. Dalszym etapem projektu było złożenie jeżowych domków, z czym świetnie poradziły sobie dzieciaki z wszystkich placówek GOK. 

info: GOK

foto: archiwum GOK