Zasłużeni docenieni – odebrali już gminne wyróżnienie

Chodzi o laureatów V edycji wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”, którzy w środę, 24 sierpnia, odebrali to honorowe wyróżnienie wraz z serdecznymi gratulacjami, okolicznościową statuetką i dyplomem.

Uroczystość wręczenia odbyła się w sali sesyjnej gminnego ratusza i – co należy podkreślić – była szczególna, a przede wszystkim poruszająca, bowiem troje z pięciorga laureatów otrzymało wyróżnienie pośmiertnie. Odeszli od nas zupełnie niedawno, pozostając nadal w pamięci wielu mieszkańców naszej gminy …, to wieloletnie sołtyski, śp.: Gerda Czapelka z Gierałtowic i Małgorzata Domin z Paniówek oraz niezapomniany prezes Towarzystwa Miłośników Przyszowic, Andrzej Biskup.

Laureatami zostali także: Marian Szołtysek – wieloletni prezes LKS Jedność 32 Przyszowice oraz w kategorii zespołowej – Koło Gospodyń Wiejskich w Paniówkach. Byli obecni na gali, a nagrodę-wyróżnienie odebrali z rąk wójta gminy Leszka Żogały i przewodniczącego RG Pawła Szarego. W imieniu zmarłych laureatów, wyróżnienie odebrali ich najbliżsi – dzieci i małżonkowie.

Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” przyznawane jest przez Radę Gminy Gierałtowice raz na pięć lat. Więcej o tegorocznych laureatach, wyróżnieniu i tegorocznej gali jego wręczenia napiszemy we wrześniowym wydaniu Wieści.

jm, fot. Jerzy Miszczyk