„Zaśpiewajmy Niepodległej” w Chudowie

Pieśni patriotyczne zabrzmiały też w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chudowie. Stało się tak podczas przeglądu artystycznego uczniów szkół gminy Gierałtowice pod hasłem „Zaśpiewajmy Niepodległej”.

Było pięknie, podniośle i radośnie podczas śpiewania i recytacji, a młodzi artyści wypadli znakomicie – ocenili widzowie. Wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników i słowa uznania dla ich opiekunów artystycznych za przygotowanie tego widowiska.

/bw/ Fot. Krzysztof Krzemiński, archiwum szkoły ZSP w Gierałtowicach i ZSP w Chudowie/