Festiwal Sakralny w Chudowie

W chudowskim kościele MB Królowej Aniołów odbył się I Śląski Festiwal Muzyki Sakralnej im. ks. Andrzeja Cubra.

26 kwietnia w godzinach wieczornych imprezę zainaugurował występ dwojga artystów – tenora Sylwestra Targosza-Szalonka oraz znakomitej pianistki i organistki – Katarzyny Rzeszutek.

27 kwietnia zaśpiewała mezzosopranistka Urszula Stefiszyn z towarzyszeniem instrumentalistów sławnej Orkiestry im. Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg -Katarzyny Rubin (wiolonczela), Katarzyny Rzeszutek (pianino) i Macieja Niedbał (kontrabas). 
W rolę konferansjera wcielił się proboszcz miejscowej parafii, ks. Paweł Wróbel.
Więcej na temat wydarzenia w papierowym wydaniu „WIEŚCI”.
/JM/

Foto: J. Miszczyk