MISTRZOWIE SŁOWA – I GMINNY KONKURS RETORYCZNY

 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PANIÓWKACH PODJĄŁ TRUD ZORGANIZOWANIA PIERWSZEGO W NASZEJ GMINIE KONKURSU RETORYCZNEGO O TYTUŁ MISTRZA SŁOWA.

– Pomysł konkursu pojawił się wraz ze zmianą w podstawie programowej kształcenia ogólnego, gdzie ważne miejsce zajęła retoryka a wraz z nią umiejętności argumentowania i wnioskowania –
 wyjaśnia koordynatorka tego przedsięwzięcia, Bożena Benson – polonistka w miejscowym ZSP.

Konkurs przeprowadzono 10 stycznia. Zadaniem uczestników było przygotowanie i wygłoszenie przemówienia na temat „Moje miejsce na ziemi”.
 – Wystąpienia uczniów były bardzo różnorodne w treści i formie, więc jury, któremu przewodniczyła Barbara Pakura-Brzoska, nie miało łatwego zadania – zaznacza Benson i podkreśla – Wszyscy uczniowie poradzili sobie wyśmienicie, teksty przygotowali perfekcyjnie, a sposób prezentacji niejednokrotnie zaskakiwał. Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy rywalizowali w kategorii dzieci młodszych, ponieważ publiczne wystąpienie w tej grupie wiekowej to duże wyzwanie.
 
 A oto werdykt jury. Tytuł Mistrza Słowa roku 2019, w kategorii klas IV-VI, zdobył Antoni Kowalski z ZSP w Gierałtowcach, natomiast w grupie uczniów starszych (klasy VII-VIII i gimnazjum) wygrali Hanna Benson oraz Hubert Wilsz z ZSP w Paniówkach.
 
 Wartość prezentacji doceniła w słowach uznania i pochwały Barbara Mansfeld, reprezentująca gminny magistrat, zaś publiczność podsumowała występy gromkimi brawami. Uczestnicy konkursu otrzymali także materialne dowody uznania, w postaci upominków ufundowanych przez Radę Rodziców ZSP w Paniówkach.
 
 /Opr. JM. , źródło: BB/
 Foto: Arch. ZSP w Paniówkach