ZSP W PANIÓWKACH – GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

ZSP w Paniówkach już po raz piętnasty zorganizował Gminny Konkurs Ortograficzny z udziałem uczniów klas młodszych. Tegoroczną edycję pt. „Mały mistrz ortografii 2019” rozstrzygnięto 6 lutego. Rywalizowały w niej trzyosobowe zespoły trzecioklasistów, reprezentujące szkoły podstawowe z Chudowa, Gierałtowic, Paniówek i Przyszowic.

 Najlepiej z meandrami ortografii poradzili sobie gospodarze – drużyna SP im. Jana Pawła II w Paniówkach, w składzie: Elżbieta Cnota, Tomasz Gruca oraz Jakub Hirsz. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Przyszowic, a trzecie z Chudowa.

 Wiedzę ortograficzną uczestników chwalą organizatorki konkursu: Żaneta Borowiak i Judyta Morawiec – Uczniowie omijali pułapki ortograficzne zastawione w dyktandzie napisanym przez Barbarę Pytlarską (autorka była także przewodniczącą jury), z łatwością ułożyli ortograficzne puzzle, zaskakiwali wiedzą, zaradnością i zapałem przy rozwiązywaniu kolejnych zadań. 
 – Celem konkursu było m.in. sprawdzenie znajomości reguł ortograficznych, umiejętności stosowania ich w praktyce, ćwiczenie spostrzegawczości, kształtowanie wrażliwości ortograficznej oraz uwrażliwianie na piękno języka ojczystego – podkreśla Judyta Morawiec.
 
 W trakcie uroczystego podsumowania zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu upominki i dyplomy. Należy dodać, iż ortograficzne potyczki z zainteresowaniem obserwowały: Małgorzata Wiśniewska – dyrektorka ZSP w Paniówkach oraz Barbara Mansfeld – kierowniczka Referatu Edukacji i Zdrowia UG Gierałtowice.
 
 /JM, źródło: J.M./
 Foto: Arch. ZSP w Paniówkach