Wakacyjne szachy w GOK

21 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach odbył się Wakacyjny Turniej Szachowy. Była to okazja do sprawdzenia swoich umiejętności oraz skonfrontowania ich z amatorami tego sportu z okolicznych miejscowości. 

W rozgrywce wzięło udział 25 osób z czego najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy Gierałtowic, Bytomia, Knurowa i Rybnika. Systemem szwajcarskim rozegrano po 7 partii. Obowiązywało tempo gry 10 minut na partię dla zawodnika, plus dodatkowo 5 sek. na posunięcie. W przypadku równej liczby zdobytych punktów o kolejności zajętych miejsc decydowały punkty średn. Bucholtza, a następnie punkty pełnego Bucholtza.
W kategorii open zwyciężyli: Maciej Janiszewski, Mariusz Gołda, Michał Paździor. Natomiast w kategorii junior triumfowali: Zbigniew Wiatrowski, (który jednocześnie był czwarty w kategorii open), Anna Lajdamik oraz Franciszek Miler.