Człowiek uczy się całe życie

KGW z Gierałtowic ukończyło projekt: E- usługi publiczne dostępne dla seniora. KLASTER, AKTYWNI +

Przyswoiły wiedzę w zakresie Profilu Zaufanego, mObywatela, E-Maila, ePUAP oraz funkcji skrzynki Gmail. Każda z uczestniczek projektu otrzymała certyfikat ukończenia warsztatów. KGW z Gierałtowic udowodniły, że na naukę nigdy nie jest za późno.

 info i foto: KGW Gierałtowice