Gmina Gierałtowice „Liderem” i „Primusem”

Przed rokiem Gmina Gierałtowice została wyróżniona certyfikatem „Samorządowego Lidera Edukacji”. Teraz nie tylko powtórzyła to osiągnięcie, ale znalazła się w elitarnej dwunastce najlepiej ocenionych samorządów w Polsce pod względem polityki oświatowej. Za ten wyczyn została uhonorowana tytułem „Primusa”...

W sobotę, 2 grudnia, w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”. Podczas uroczystości była też mowa – w samych superlatywach – o Gminie Gierałtowice.

Inicjatywa zrodziła się w 2011 roku. Jej ideą jest promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty. Organizatorami są Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (FREiSW) i agencja PRC Communications. Oceny działań samorządów dokonuje Komisja Ekspertów, złożona z naukowców reprezentujących prestiżowe polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski). Najlepsze samorządy (gminy, powiaty i województwa) otrzymują certyfikat i tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”, potwierdzające efekty w rozwoju oświaty i propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych.

Rok temu Gmina Gierałtowice znalazła się w doborowym gronie samorządów uhonorowanych tym prestiżowym wyróżnieniem.

– Ta nagroda jest dla gminy zwieńczeniem wieloletnich działań w zakresie polityki oświatowej, a także mobilizacją do dalszych działań na rzecz oświaty – tak komentowały wówczas osiągnięcie władze naszego samorządu.

I nie spoczęły na laurach. Kontynuacja tej polityki ponownie została dostrzeżona i doceniona. Potwierdziła to uroczystość w murach najstarszej polskiej uczelni wyższej. Gminę Gierałtowice reprezentowała kierownik Referatu Edukacji i Zdrowia Barbara Mansfeld. Wysłuchała wiele słów uznania ze strony przedstawicieli Komisji Ekspertów. Na ręce kierownik Mansfeld certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji” złożyli przewodniczący komisji prof. Dariusz Rott i prezes FREiSW Grażyna Kaczmarczyk.

– Certyfikat potwierdza, iż uhonorowana nim jednostka samorządu terytorialnego podejmuje efektywne, innowacyjne, nowatorskie oraz znaczące społecznie działania w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą – czytamy w uzasadnieniu do wyróżnienia.

To także dowód, że Gmina Gierałtowice w sposób szczególny dba o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, wyróżnia się pod względem wsparcia dla środowisk oświatowych, inwestycji w edukację i jej infrastrukturę oraz wdraża nowoczesne formy i metody kształcenia dzieci i młodzieży.

Jak dobrze samorząd wypełnia tę oświatową misję, świadczy drugie, zaszczytne osiągnięcie: „Wyróżnienie Primus”. Dostąpiło go tylko 12 samorządów w kraju, najwyżej ocenionych przez ekspertów. Tytuł „Primusa” dowodzi, iż gmina należy „do grona najbardziej innowacyjnych, efektywnych i skutecznych polskich samorządów w dziedzinie polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą”.

W województwie śląskim oprócz Gminy Gierałtowice jeszcze tylko Bieruń może szczycić się certyfikatem „Samorządowego Lidera Edukacji” (w kategorii gmin do 20 tys. mieszkańców) przyznanym w tegorocznej edycji konkursu.

/bw/