GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

31 STYCZNIA W ZSP W PRZYSZOWICACH ODBYŁ SIĘ IV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI KLAS I-III NAJMŁODSI UCZNIOWIE NASZEJ GMINY ZAPREZENTOWALI WIERSZE O TEMATYCE ZIMOWEJ

 Jury, w składzie: Barbara Mansfeld – kierowniczka Ref. Edukacji UG, Aleksander Jendryczko – dyrektor ZSP w Przyszowicach oraz nauczyciele ze wszystkich gminnych szkół, wybrało laureatów w trzech kategoriach wiekowych. Wśród dzieci z rocznika 2011 tytuł laureata otrzymał Andrzej Kurdziel z ZSP w Gierałtowicach, a wyróżnienie Paweł Skrzypczyk ( ZSP Przyszowice). W roczniku 2010, gdzie konkurencja była największa, tytuł laureata brawurowo wywalczył Hubert Brzoska z ZSP w Paniówkach, wyróżnienia otrzymała Dorota Wróblewska z ZSP w Przyszowicach oraz Jan Binda z ZSP w Gierałtowicach. W roczniku 2009 tytuł laureata przypadł Lenie Gąsior z ZSP w Przyszowicach.
 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców SP w Przyszowicach. Organizatorkami konkursu były Wiesława Sztejnbis i Joanna Organiściok – nauczycielki miejscowej szkoły.
 
 /Wiesława Sztejnbis/
 Foto: Arch. ZSP w Przyszowicach